batik
04 شهریور 1401 - 21:46

توسعه روابط اقتصادی باعث پیوندهای راهبردی ایران و قزاقستان می‌شود

رئیس کل دیوان محاسبات در دیدار با نائب رئیس مجلس قزاقستادو کشور می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش در سفر به قزاقستان با پاول کازانتسف نائب رئیس مجلس این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. خبرگزاری مهرکازانتسفرئیس کل دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در این دیدار، ضمن تاکید بر روابط راهبردی با قزاقستان، اظهار داشت: باید به رابطه با کشورهای همسایه و دوست به صورت واقعی نگاه کنیم و دچار آفت روابط تاکتیکی و مقطعی نشویم. تاکیددوستصورتآفتبذرپاش افزود: توسعه روابط اقتصادی باعث پیوندهای عمیق‌تر و راهبردی‌تر دو کشور می‌شود. وی در ادامه به برخی سرفصل‌های مهم که می‌تواند پیوندهای اقتصادی ایران و قزاقستان را مستحکم اشاره کرد و از محصولات کشاورزی، معادن، صنعت گردشگری، نعمت خدادادیِ دریای خزر و صنعت حمل نقل به عنوان برخی از موضوعاتی که امکان همکاری مشترک دارند، نام برد. حمل نقلرئیس کل دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران نقش مجالس دو کشور در ارتقای سطح همکاری‌ها را با اهمیت برشمرد و خاطرنشان کرد: گروه دوستی ایران و قزاقستان، کمیسیون کشاورزی و دیگر ارکان مجالس می‌توانند با افزایش سطح روابط و رفت‌آمدها، میزان همکاری‌ها را گسترش دهند. دوستی ایرانمجالسرفت‌آمدهاوی با تقدیم نامه رئیس مجلس شورای اسلامی که رسماً از همتای قزاقستانی خود جهت سفر به تهران دعوت به عمل آورده بود، از این دیدار به عنوان یکی از اتفاقات مثبت جهت روابط پیش‌رو یاد کرد. بذرپاش در پایان از میزبانی موفق قزاقستان تقدیر به عمل آورد. در این دیدار، پاول کازانتسف نایب رئیس مجلس قراقستان، نیز با تبریک به مهرداد بذرپاش که با رای اعضای سازمان اکوسای به ریاست آن انتخاب شد، بر تحکیم و توسعه‌ی روابط با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. کازانتسفنایب رئیسقراقستاناکوسایتاکید کردوی گفت: پاییز امسال، سی‌امین سال آغاز روابط میان دو کشور است و می‌دانیم که در شرایط پیچیده‌ی کنونی دنیا، نوع و سطح ارتباطات ما با ایران اهمیت به سزایی دارد. پیچیده‌ینایب رئیس مجلس قزاقستان رفتار متقابل این کشور و ایران در مجامع و سازمان‌های بین المللی را توام با احترام و همکاری و همراهی دانست و اظهار داشت: از همکاری با ایران خاطرات خوبی دارید و به خاطر حمایت‌های شما از سیاست‌ها ما، عمیقاً سپاسگزاریم. نایب رئیسالمللیپاول کازانتسف در پایان بر آمادگی کشورش جهت افزایش سطح مراودات و همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران خبر داد. کازانتسفکشورش جهت
منبع: مهر
شناسه خبر: 662040